Nincs termék a kosárban!

Nagy Zoltán: Az őseink még hittek az ördögökben - Vallási változások a Vaszjugani hantiknál

Nagy Zoltán: Az őseink még hittek az ördögökben - Vallási változások a Vaszjugani hantiknál

Cikkszám : PZ9789639683747
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár5.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

"A könyv célja a Vaszjugan-folyó menti hantik vallási életének, a vallás szerkezetének bemutatása, továbbá a változás folyamatának elemzése. A vallási rendszer – azaz tanulmányom – kulcsául a szent helyeket és a hozzájuk tartozó képzeteket választottam. Mindenekelõtt azonban össze kell foglalni ismereteinket a vaszjugani hantikról, valamint röviden ismertetni kell kutatásuk történetét is. A szent helyek rendszerének megértéséhez meg kell ismerni a vaszjugani hanti panteont és áldozati rendszert, illetve az itt megfigyelhetõ változásokat is. A szent helyek ismertetése során elsõsorban Ozernoje falu és környékének szakrális táját kívánom bemutatni. Az elemzés közben felvetõdõ általános vallásetnológiai problémákra is kitérek, illetve egy-egy jelenséget tágabb hanti keretben is tárgyalok, ha az a megértéshez szükséges. Ozernoje falu után általában a vaszjugani hantik szent helyeit mutatom be. Mivel a források ezt csak nagyon korlátozott formában teszik lehetõvé, ezért itt csak a szent helyek tanulmányozásából származó legfontosabb következtetéseket foglalom össze: a vallás – a szent helyek és kultuszok – és a társadalomszerkezet kapcsolatát érintõ kérdésre kívánok válaszokat találni. A rendelkezésre álló hiedelemközléseket a legnagyobb teljességgel a függelékben igyekszem visszaadni. Célom ezzel egyrészt ismereteink mozaikszerûségének érzékeltetése, másrészt az, hogy a mû olvasását ezzel a katalógussal ne terheljem meg, de az érdeklõdõknek mégis lehetõsége legyen megismerni magát az anyagot, hogy ez a késõbbiekben akár más kutatásokhoz is forrásként szolgálhasson."

Tartalom

1. BEVEZETŐ DILEMMÁK 7
A téma 7
A felolvadt közösség 8
A terepmunka 11
A célok, a források és a lehetőségek 11
2. HANTIK A VASZJUGAN FOLYÓ MENTÉN 17
Demográfiai, történeti keretek 17
A kutatás fókusza: Ozernoje 31
A társadalmi keret 33
A vaszjugani hantik (kantay jay) csoportja 34
Afrátriák 36
A nemzetségek és a falvak 42
Folyók szabta világ: a lokalitás és a rokonság elve 46
3. AZ ISTENRENDSZER 51
Az obi-ugor istenrendszer 51
A vaszjugani hanti istenrendszer a 19-20. század fordulóján 54
Általános istenségek 54
Az ég 55
Az alvilág és a túlvilág 59
A földi világ 62
A világszférák kapcsolatai 63
Lokális istenségek 66
Háziszellemek 68
Az istenrendszer változása - a vaszjugani hanti istenrendszer a 20. század végén 75
Az istenek rendszere és a világkép 75
Demonizálódás 77
A démonok hitének alakulása 80
Az általános istenségek kultuszának alakulása 84
A lokális istenségek kultuszának alakulása 84
A háziszellemek kultuszának alakulása 85
Orosz hatások 87
A tudományos ismeretek hatása 88
A televízió hatása 89
4. AZ ÁLDOZATI RENDSZER 93
Az obi-ugor áldozati rendszer 93
A vaszjugani hanti áldozati rendszer a 19-20. század fordulóján 95
Az áldozati rendszerváltozása - a vaszjugani hanti áldozati rendszer a 20. századvégén 101
Keresztény, orosz hatások 102
Hanti hatás az orosz vallási gyakorlatra 105
5. A SZENT HELYEK 111
Szent helyek Ozernoje település körzetében 120
A természeti szféra szent helyei 122
Áldozati helyek 122
A Päi Imi félsziget 122
A Kalapács félsziget szent hely 154
A Föld szellem fája 172
A Parnä öböl félsziget 176
Nem áldozati helyek 184
Hajdanvolt áldozati helyek 184
A hősi múlt emlékhelyei 202
A temető 243
A humán szféra szent helyei 259
A padlás és a szent sarok 259
A ház vertikális tagolódása 260
A ház horizontális tagolódása 262
Medvekoponya a padláson, medveünnep a Vaszjuganon 269
A tűzhely 275
Szent helyek a Vaszjugan folyó mentén 279
A frátriák - kultuszközösségek? 280
A frátriák és a nemzetségek - közös hősök csoportjai? 283
Nemzetségek és falvak - kultuszközösségek! 288
Rokonság és lokalitás 292
6. ZÁRÓ GONDOLATOK: A VASZJUGANI HANTI VALLÁS SZINKRETIZMUSA 295
7. FÜGGELÉK / 1. A Vaszjugan folyó völgyének ismert szent helyei 299
8. FÜGGELÉK / 2. Kutatók a Vaszjugan folyó mentén 333
Köszönetnyilvánítás 339
Felhasznált irodalom 341
Képmelléklet 353

 

Oldalszám: 360

Kiadási év: 2007

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.