Nincs termék a kosárban!

Thomas A. Szlezák: Homérosz A nyugati irodalom születése

Thomas A. Szlezák: Homérosz A nyugati irodalom születése

Cikkszám : S97896397777378
Kiadó:
Kairosz Kiadó
Fogyasztói ár3.495 Ft
Ár / kg:

Thomas A. Szlezák könyve olyan olvasóknak szól, akik "vallják, ma is lehetséges spontán irodalmi élvezettel befogadni a régebbi korok nagy költészetét, s ehhez csupán az kell, hogy át tudjuk lépni az időbeli és mentalitástörténeti távolság teremtette szakadékot, amely elválaszt tőlük."
Thomas Alexander Szlezák (1940, Budapest) a tübingeni egyetemen a klasszika-filológia és a filozófia emeritus professzora, az ún. tübingeni Platón-iskola képviselője. Platón mellett Arisztotelész és a görög tragédiák kutatója, Arisztotelész Metafizikájának német fordítója.

Tartalom

ELŐSZŐ
„HOMÉROSZ”
Kezdetben volt a tökéletes
Mennyire volt tökéletes a tökéletes kezdet?
A Homérosszal szembeni kritika
Valóban kezdetet jelentettek a homéroszi eposzok?
A görög mondák történetéhez - Valóban volt trójai háború? - Homérosz formanyelve a múltban gyökeredzik - Az ókori Kelet hatásai - Milyen értelemben tekinthetjük Homéroszt mégis kezdetnek? - „Homérosz” datálásához
ILIÁSZ
Cselekmény vázlat
Irodalmi forma és a megformálás eszközei
A cselekmény egyetlen epizódba sűrítése - Tagolás nagy és kis egységekre - Keretező technika és gyűrűkompozíció - Távoli utalások - Fokozatosan kibontakozó magyarázat. Késleltetések - Kihagyások - Párhuzamos cselekményszálak - Beszédek - Jellemábrázolás - Nyelv, versmérték, formulák - Tipikus jelenetek. - Motívumismétlés - Stíluskülönbségek - Hüp-szosz - Hasonlatok - Epikai extenzitás
Néhány jelenet és helyzet értelmezése
Az emberek élete - A háború oka és kimenetele - A háború megélésének két módja - Akhilleusz mint J'iú, mint barát, mint bosszúálló és mint embertárs
Ég és Föld, istenek és emberek. Az Iliász világképe
A világ - Az istenek - Az emberek - Homéroszi „pszichológialétezik-e saját döntés? - Homéroszi etika -A társadalom.
Az Iliász jelentősége és írói célkitűzése
ODÜSSZEIA
Cselekményvázlat
Egység és sokszínűség az Odüsszeiában
Néhány jelenet és helyzet értelmezése
Odüsszeusz kimentése a tengeri viharból - Három nő - A phaiákok földjéről szóló utópia - Odüsszeusz Ithakában tér magához - A kérők kacagása - A kérők halála - Nehéz önmagára-találás - Athéné békét teremt
Az Odüsszeia világa
Emberkép - Társadalom és gazdaság - Etika - Vallás
Az Odüsszeia jelentősége és írói célkitűzése.
Az eposz költőjének teljesítménye
GILGAMES ÉS AKHILLEUSZ, GILGAMES ÉS ODÜSSZEUSZ. HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK
A LEGFONTOSABB FOGALMAK, SZEMÉLY-ÉS ISTENNEVEK MAGYARÁZATA
IRODALOM
KÉPEK

 

Oldalszám: 262

Kiadási év: 2016

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.