Nincs termék a kosárban!

Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája

Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája

Cikkszám : S9789639137660
Kiadó:
Kairosz Kiadó
Fogyasztói ár2.500 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Századunk első harmada magyar filozófiai életének legnagyobb hatású gondolkodója Pauler Ákos. A századforduló táján a magyar filozófiai élet virágzásnak indult, s benne Pauler munkássága markáns irányt képviselt. A két világháború között ő számított Magyarországon az első számú filozófusnak. Szellemi kisugárzása kihatott a két világháború közötti kultúra egészére. Konzervativizmusa, antikommunista attitűdje miatt életének és munkásságának a feldolgozása mindezidáig nem történt meg. Somos Róbert munkája ezt a hiányt szeretné pótolni. A szerző végigkíséri azt a pályaívet, melynek keretében Pauler metafizikus álmait egyetemi évei alatt feladja, majd a pszichológiával és tudományelmélettel felvértezett pozitivizmusát neokantiánus megközelítéssel cseréli fel. A tízes évekre a logikai platonizmus önálló rendszerét fejleszti ki, s végül élete utolsó szakaszában egy keresztény philosophia perennis bűvöletében él.
Egy hiteles életút állomásai elevenednek meg, melynek vezérlő eszméjét az igazság kultusza jelentette.

Tartalom

Előszó    
Bevezetés    
Jegyzetek    
Az ifjú Pauler Ákos    
A családi háttér    
Gyermek- és ifjúkor    
Egyetemi évek    
1898. A doktori disszertáció    
Jegyzetek    
Pauler Ákos korai filozófiája    
A pozitivizmustól a kritikai bölcseletig    
1898. Budapest    
Lipcse és Párizs, 1898-1901.    
Budapest, 1901-1905.    
Pozsony 1905-1907.    
Az ethikai megismerés természete 1907    
A pauleri etika fogadtatása 1907-1908    
Jegyzetek    
A kritikai bölcselettől a tiszta logikáig 1908-1911    
Curriculum vitae 1907-1911    
Franz Brentano és Pauler    
Veszélyes fürdő?    
A tiszta logika fogalma    
Husserl pszichologizmuskritikája    
Az igazság fogalma    
Bolzano    
A redukció    
A logikai alapelvek megfogalmazásai    
Jegyzetek    
Logika 1911-1915 Tervek és kéziratok    
A fogalom    
A tétel    
A szillogizmus    
Jegyzetek    
Ontológia 1911    
A metafizika létjogosultsága    
A metafizika módszere    
A szubsztancia    
A világ    
Antropológiai vonatkozások    
Jegyzetek    
Pauler Ákos vallásfilozófiája    
Jegyzetek    
Pauler esztétikája a tízes évek közepén    
Pauler és a művészetek    
Az esztétikai tárgyú kéziratok keletkezéstörténetéhez    
Pauler esztétikájának módszere    
Jegyzetek    
A tízes évek végén    
A filozófiai tevékenység színterei    
A háború és a forradalmak    
Nemesi-kispolgári lojalitás a Monarchia irányában    
Pauler antiszemitizmusának kérdése    
Pauler visszatérése a katolicizmushoz    
A rendszer kikristályosodása    
Jegyzetek    
A Bevezetés a filozófiába    
Logika    
A logikai alapelvek, korolláriumuk és a végtelen regresszus tilalma    
A négy alapprobléma    
A logizma, a tétel és a szillogizmus    
Alkalmazott logika    
Etika    
Esztétika    
Metafizika    
Ideológia    
Fenomenológia    
Relációelmélet    
Kategóriaelmélet    
Értékelmélet    
Jegyzetek    
Az életfilozófiai mellékszólam erősödése a húszas évek első felében    
Megváltozott világ    
A filozófiai környezet átalakulása    
Arisztotelész    
A Liszt-tanulmány    
A Napkelet folyóirat. Pauler dolgozatai    
Jegyzetek    
A logika    
A pauleri Logika általános arculata    
Az igazság fennállása    
Az igazság szerkezete    
Az igazság részei    
A logikai alapelvek és korolláriumaik    
A logizma    
A tétel    
A szillogizmus    
Jegyzetek    
"Kötelesség és szeretet: ez az élet értelme" A húszas évek második fele    
Életrajzi vonatkozások    
A Grundlagen der Philosophie és a Logik    
Vissza az antik szerzőkhoz!    
Politikafilozófiai apercu    
Jegyzetek    
A teista metafizika végső kikötőjében    
Utolsó évek    
A kiadott és posztumusz megjelent művek problematikája    
Pauler publikációi 1930 és 1933 között    
A posztumusz megjelent munkák    
A Metafizika    
Az ideák világa    
Az Abszolútum    
Az Abszolútum a megismerésben    
Pauler Wittgenstein-kritikája    
Az Abszolútum az erkölcsi bizonyosságban    
Az Abszolútum a műalkotásban    
Jegyzetek    
Utóhang    
Pauler Ákos bibliográfiája    
Rövidítések    
Felhasznált kéziratok jegyzéke    
Névmutató

 

Oldalszám: 245

Kiadási év: 1999

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.