Nincs termék a kosárban!

Lányi András, Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika  Szöveggyűjtemény

Lányi András, Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika Szöveggyűjtemény

Cikkszám : S9637343172
Kiadó:
L' Harmattan Kiadó
Fogyasztói ár4.290 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Milyen értelmezési lehetõségeket és válaszokat kínál az etika a globális környezeti válságra? Mennyiben gazdagította etikai gondolkodásunkat az ökológiai belátás? Bár az elmúlt években örvendetesen nõtt a téma iránti érdeklõdés, és több felsõoktatási intézményben indultak kurzusok, amelyek az ökológiai gondolkodásmód társadalomelméleti alkalmazásával foglalkoznak, az ökofilozófia legismertebb képviselõinek munkái magyarul alig hozzáférhetõek. Szöveggyûjteményünk ezt a hiányt pótolja: a környezeti etika klasszikus szövegeit, különféle irányzatait, fõbb témaköreit és legvitatottabb kérdéseit mutatja be. Magyar nyelven a maga nemében egyedülálló vállalkozás.
"Környezeti" etika azonban nem létezik. Névadóinak jóhiszemû tévedése akkor is veszélyes, hogyha a bioszféra-válság - immár földtörténeti horderejû - etikai kérdéseit az erkölcsi eszmék történetétõl elszakítva próbálják feltenni, valami merõben újfajta, "környezeti" etika illetékességi körében, de még veszedelmesebb, ha környezeti etikán az alkalmazott etika egy új ágazatát értik, valami olyasmit, mint a munkaerkölcs vagy a szexuál-etika. A "természet vége", ma ugyanúgy, mint egykor a Húsvét-szigeteken, Új-Zélandon vagy Mezopotámiában, egy civilizációs katasztrófa jele: a jóról és a rosszról alkotott legalapvetõbb feltevéseinket teszi kérdésessé, tehát "az egész" etika újragondolására késztet. Kérdéseinkkel a hagyomány érvényességérõl és megújításáról folyó, s mindig is zajló etikai párbeszédhez kell fordulnunk. Ott pedig nyomban kiderül, hogy környezeti etikáról mint olyanról már csak azért sem beszélhetünk, mert magát a "környezeti" kérdést minden etikai iskola másként teszi fel, másképpen érvel, és szükségképpen más következtetésekre jut.
Közös azonban a legkülönfélébb gondolati iskolák körében terjedõ felismerés, hogy amit az ember a természettel illetve nem-emberi lénytársaival mûvel, erkölcsi megítélés tárgyát képezi.

Tartalom

Bevezető (Lányi András)
Hans Jonas: Az emberi cselekvés megváltozott természete
Kinek az érdeke? Minek az értéke?
Peter Singer: Minden állat egyenlő
J. Baird Callicot: A föld-etika fogalmi megalapozása
Holmes Rolston III: A környezeti etika időszerű kérdései
A szolidaritás kérdőjelei
Garret Hardin: A mentőcsónak erkölcstana
Kristin Shrader-Frechette: Űrhajó-etika
Mark Sagoff: Állatfelszabadítás és környezeti etika: rossz házasság, gyors válás
J. Baird Callicot: Állatfelszabadítás és környezeti etika: újra együtt
A kereszténység szelleme és az ökológia
Lynn White Jr.: Ökológiai válságunk történeti gyökerei
David N. Livingstone: Ökológiai válságunk történeti gyökerei: újraértékelés
Jeanne Kay: Az Ószövetség természetfelfogása
Az azonosulás stratégiái - mélyökológia, ökofeminizmus
Arne Naess: Önmegvalósítás
Michael E. Zimmermann: Heidegger és a mélyökológia kapcsolatának újragondolása
Karén J. Warren: Az ökológiai feminizmus ereje és ígérete
Vandana Shiva: Életben maradni
Ökofenomenológia
Erazim Kohák: Az értelmes szív
David Abram: Merleau-Ponty és a Föld hangja
Frank Schalow: Ki szól az állatok nevében? - Heidegger és az állatok jólétének kérdése
Vajda Mihály: Heidegger és az állat kísértete
A szerzőkről (Varsányi Kornél)
A kötetben szereplő tanulmányok forrása és eredeti címe

 

Oldalszám: 380

Kiadási év: 2005

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.