Nincs termék a kosárban!

Á. Varga László (szerk.): Társadalmi konfliktusok - Salgótarján, 1989. június 15-18.

Á. Varga László (szerk.): Társadalmi konfliktusok - Salgótarján, 1989. június 15-18.

Cikkszám : S9637243046k
Kiadó:
Nógrád Megyei Levéltár
Fogyasztói ár850 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Elõször 1986-ban, itt Salgótarjánban rendeztük meg a társadalomtörténettel foglalkozó hazai kutatók elsõ seregszemléjét. "Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok" címmel. A tanácskozás sikerén felbuzdulva már ekkor elhatároztuk, hogy összejöveteleinket megpróbáljuk rendszeressé tenni, a konferenciákon elhangzott elõadásokat pedig megjelentetni.
Már a következõ évben sikerült Gyulán megszervezni második tanácskozásunkat, ahol még mindig a társadalomtörténeti kutatás módszertanára helyeztük a fõ hangsúlyt. (Mindkét konferencia anyaga azóta már nyomtatásban is olvasható.)
A harmadik konferenciánkra ismét Salgótarjánban gyûltünk össze 1989-ben, s a társadalmi konfliktusokról, azok kezelésének technikáiról vitatkoztunk.
Ez a harmadik társadalomtörténeti tanácskozás egyébként két vonatkozásban is eltért az elõzõ kettõtõl. Egyrészt túllépett a módszertani kérdések körén, s egy konkrét témát járt körül a 16-17. századtól egészen napjainkig, másrészt itt jelentek meg elõször külföldi társadalomkutatók.
Egyébként összesen 66 referátum és korreferátum hangzott el Tarjánban, amelybõl jelen kötetben 47 olvasható. (A tanácskozás részletes programja a kötet végén található). Sajnos terjedelmi okok miatt el kellett tekintenünk az igen színvonalas és elvi, szemléletbeli különbségeket is erõsen felvetõ vitaanyag közlésétõl. Reméljük azonban, hogy egy külön füzet formájában rövidesen megjelentethetjük.

 

Előszó  
Elméleti bevezető  
Fekete László: Erőszak és utópia. Szempontok a konszenzus és a konfliktus antropológiájához, történetiségéhez és társadalomkritikájához  
Társadalmi konfliktusok, erőszak, bűnbakmechanizmus a 16-18. században  
Szakály Ferenc: A hatalmaskodás mint a magyar jogok érvényesítésének eszköze a török által megszállt országrészekben  
Tóth István György: A törvényes és törvénytelen szerelmek konfliktusai a 18. századi magyar falvakban  
Tóth Péter: A szexuális deviancia, mint egy egyéni és társadalmi konfliktusok feloldása és újabbak generálása a 18. században  
Kristóf Ildikó: Közösségi konfliktusok és boszorkányvád a 17-18. századi Debrecenben  
Bátori Ingrid: Boszorkányüldözés és társadalmi konfliktusok egy Rajna-vidéki kisváros Rhens példáján a 17. században  
Szántay Antal: "Alattvalókkal szembeni bánásmód" a II. József-kori kerületi igazgatás rendszerében  
Falus és mezővárosi paraszti közösségek konfliktusai a jobbágyvilágban a 17-19. században  
N. Kiss István: Konfliktusok a kuruc hadseregben (1703-1711)  
Horváth Lajos: Jobbágyközösségek egymás közötti összeütközései határaik miatt Pest - Pilis - Solt vármegyében a 17. században  
Hajdú Lajos: A "kegyetlenkedő" földesurak elleni perek Erdélyben (1765-1780)  
Papp Klára: Konfliktusforrások a 18. század közepi bihari szolgáltatási gyakorlatban  
Knézy Judit: Illúziók és jobbágylázadások (A csurgói és marcali jobbágyok küzdelmei a 18. században)  
Darkó Jenő: A görög rítusú egyház státusza Erdélyben a 18. században  
Erdmann Gyula: Az úrbéres terhek növekedése és egy gazdatiszt - kiskirály üzelmei Békéscsabán a 19. század elején  
Pálmány Béla: Nógrádi armalista családok küzdelmei nemesi kiváltásgaik megőrzéséért  
Konfliktusok a helyi társadalomban  
Tar Ferenc: Festetics Tasziló gróf, majd herceg és Keszthely konfliktusai  
Ö. Kovács József: A zsidóság és környezetének konfliktusai a 18-19. században egy Duna - Tisza közi mintavétel alapján  
Dominkovits Péter: A köznemesi gazdálkodásból fakadó ellentétek Győr vármegye nemesi községeiben 1800 és 1848 között  
Bánkiné Molnár Erzsébet: A jászkunságiak töredvései a Jászkun Kerület igazgatásának demokratizálására 1843-1844-ben  
Labádi Lajos: Viharos tisztújítás Szentesen a kiegyezés után  
Láczy Magdolna: Az agrárszocialista mozgalom szabolcsi sajátosságai  
Molnár András: "Vágtatók" és "fontolva haladók". Politikai érdekcsoportok hatalmi konfliktusai a reformkori Zalában  
Tilcsik György: Egy közgyűlési botrány a reformkori Vas megyében  
Ieda Osamo: Központi és községi szövetkezetek a Hangya szövetkezeti mozgalomban az első világháborúig  
Hudi József: Hatalomgyakorlás a nemesi községekben a 18-19. században  
Modernizáció és társadalom. Konfliktusok a modernizációs folyamat során a 18-19. században  
Kovács Katalin: Konfliktusok és konfliktuskezelési technikák egy sváb faluban  
Hadas Miklós: Látens konfliktuosk és konfliktuskezelési technikák. (Adalékok egy sváb község belső tagolódásának és szimbolikus harcainak vizsgálatához)  
Horváth József: A győri végrendelkezők családi konfliktusai a 17. század első felében  
Bősze Sándor: Egy epizód az 1880-as évek somogyi antiszemita zavargásaiból. Egy antiszemita egyesületalakítási kísérlet  
Marjanucz László: A zsidó - keresztény vegyesházasság Szegeden a százdafordulón  
Tímár Lajos: A középfokú iskolarendszer modernizálása és a társadalmi mobilitás konfliktusai Budapesten 1873-1973 között  
Kemény Mária: Konfliktus, vita és döntés az Akadémia székházának építészeti stílusáról  
Az iparosodás társadalmi konfliktusai  
Vári András: Regálékonfliktusok: urak, parasztok, bérlők  
N. Czaga Viktória: Kézművesek, iparosok, kereskedők a budai védegyletben  
Bircher Erzsébet: Birodalmi gazdaságpolitika és a lokális érdekek konfliktusai a magyar kőszénbányászat első évtizedeiben  
Gajáry István: Modern ipari - társadalmi konfliktusok hiánya, avagy miért nem fejlett a budai ipar a reformkorban  
Mazsu János: Iparosodás és társadalmi egyenlőtlenség - avagy mire jó a társadalmi egyenlőtlenségek történetének kutatása  
Szulovszky János: Presztizs és propaganda, avagy a folklór mint konfliktusoldó eszköz  
Városi konfliktusok  
Forrai Judit: A prostitúció mint társadalmi konfliktus  
Szakály Sándor: Egy közbiztonsági testület létrehozása és feladata a 19-20. század fordulóján. (A Magyar Királyi Csendőrség)  
Szabó Dániel: Párbaj a dualizmus korában, avagy a haza a vívóteremben  
Kresalek Gábor: Valós és kreátlt konfliktusok az ötvenes évek jelenidejű játékfilmjeiben  
Gyáni Gábor: Fővárosi zavargások a dualizmus évtizedeiben  
Társadalmi ellenállási technikák formális szervezetek nélkül  
Tóth László: Abesenyőtelki társadalom akaratnyilvánítási képessége 1945 után  
Tóth Ágnes: A bukovinai székelyek beilleszkedési stratégiái Észak-Bácskában 1945 és 1950 között  
Varga Éva. Társadalmi konfliktusok és megmaradási technikák az északi határszél néhány községében  
Mink András: A hatalomgyakorlás lehetőségei és korlátai a 60-as években  
A konferencia programja  
A konferencia regisztrált résztvevőinek névsora  
A sorozat eddig megjelent kötetei  

 

Oldalszám: 404

Kiadási év: 1991

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.