Nincs termék a kosárban!

Pannonia Regia Művészet a Dunántúlon 1000-1541

Pannonia Regia Művészet a Dunántúlon 1000-1541

Cikkszám : A1994
Kiadó:
Magyar Nemzeti Galéria
Fogyasztói ár15.500 Ft
Ár / kg:

Magyar Nemzeti Galéria, 1994 október - 1995 február. Összefoglalás német nyelven. (KUNST UND ARCHITEKTUR IN PANNONIEN 1000-1541)
Szinte olvasatlan állapotú antikvár könyv. De több helyen a műtárgyak sorszáma, tollal be van karikázva.

Tartalom

TANULMÁNYOK
Engel Pál: A középkori Dunántúl mint történeti táj
Takács Imre: A gótika műhelyei a Dunántúlon a 13-14. században
Mikó Árpád: Pannónia újjászületése
KATALÓGUS
ROMÁNKORI KŐFARAGVÁNYOK
Tóth Sándor: A 11. századi magyarországi kőornamentika időrendjéhez
Zselicszentjakab (N. E.)
A székesfehérvári szarkofág és köre (T. S.)
Két kapuzat: Székesfehérvár, Jásd (T. S.)
Tóth Melinda: A pécsi székesegyház kőszobrászati díszítése a románkorban
Marosi Ernő: Esztergomi stílusrétegek 1200 körül
Ják (M. A. - Sz. E.)
ROMÁNKORI IPARMŰVÉSZET
Lovag Zsuzsa: A középkori bronzművesség
ROMÁNKORI FESTÉSZET
Falképek
Könyvfestészet
A GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SZOBRÁSZAT TÖREDÉKEI
A pilisi ciszterci apátság (T. I.)
Takács Imre: Gertrudis királyné síremléke
A pécsi Püspökvár Aranyos Mária-kápolnája (G. S. M. - G. Gy.)
Marosi Ernő: Zsigmond kori szobrok a budai várból
GÓTIKUS ÖTVÖSMŰVÉSZET, BRONZMŰVESSÉG ÉS A SOKSZOROSÍTOTT MŰVÉSZET EMLÉKEI
Pecsétek
Fémművesség
Kályhacsempék
A RÓMAI EMLÉKEK FELFEDEZÉSE
Ritoókné Szalay Ágnes: A római föliratok gyűjtői Pannóniában
KÉSŐGÓTIKUS ÉS RENESZÁNSZ KŐFARAGVÁNYOK
A visegrádi királyi palota címeres zárterkélye (L. P.)
Szobortalapzatok a budai várpalotában (V. A.)
Balusztrád-elemek a budai várpalotában (V. A.)
A nyéki királyi villák (F. I.)
A budaszentlőrinci pálos kolostor (B. Z.)
Esztergom (M. Á.)
Az ozorai vár (K. T.)
A siklósi vár (K. T.)
RENESZÁNSZ MAJOLIKA- ÉS ÖTVÖSMŰVÉSZET
Bertalan Vilmosné: Majolikaművészet Mátyás király udvarában
Kincsleletek
KÉSŐKÖZÉPKORI MINIATÚRA-FESTÉSZET ÉS RENESZÁNSZ KÖNYVKULTÚRA
Mikó Árpád: Bibliotheca Corvina - Bibliotheca Augusta
Wehli Tünde: Franciscus de Castello Ithallico Budán
Kódexek, nyomtatott könyvek
Rozsondai Marianne: Magyar gótikus és reneszánsz könyvkötések
Festett diszű oklevelek
ECCLESIA EXORNATA: TEMPLOMOK ÉKESSÉGEI, 1300-1500
Poszler Györgyi: Gótikus táblaképfestészet és faszobrászat
Ötvösművek
Hímzett textilek
DEUTSCHER AUSZUG
Engel, Pál: Das mittelalterliche Transdanubien als eine geschichtliche Landschaft
Takács, Imre: Die Werkstátten dér Gotik im 13. und 14. Jahrhundert
Mikó, Árpád: Die Wiedergeburt Pannoniens
Katalog
RÖVIDÍTÉSEK
MUTATÓK

 

Oldalszám: 614

Kiadási év: 1994

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.