Nincs termék a kosárban!

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I-II. Egyiptom, Mezopotámia, Anatólia, Italia

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I-II. Egyiptom, Mezopotámia, Anatólia, Italia

Cikkszám : S9789636934033
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár14.500 Ft
Ár / kg:

Nincs készleten

Ez az első olyan könyv, amely átfogó képet ad az ókori Mediterraneum mágikus hagyományairól. Bemutatja, mi mindent értünk ma egyiptomi, mezopotámiai, anatóliai, italiai és görög mágián, és hogy ezek a hagyományok mivé egységesültek a római császárkorban, kitekintést nyitva az antik mágia ókor utáni történetére is. Azon a felismerésen alapul, hogy ezekben a kultúrákban nem érvényes vallás és mágia szétválasztása: ami az egyiknek vallás, a másiknak mágia. Abban a reményben íródott, hogy a lapjain megelevenedő, kultúrák közötti párbeszédbe az olvasó is bekapcsolódik, hogy a könyvben feltáruló végtelen gazdagság ösztönzéseket ad neki az emberről, világról, istenről való gondolkodáshoz.

Tartalom
I. Kötet
Előszó (Nagy Árpád Miklós)
I. EGYIPTOM
Schreiber Gábor: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban: az ellenség megsemmisítésének szertartása
Ünnep Epiphi hónap 13. napján - az esti szertartás (Eszna 207, 18-22) Fordítás és kommentár: Schreiber Gábor
Horváth Zoltán: Levelek a túlvilágra: a mágikus erővel felruházott halott
Levelek a holtakhoz - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Horváth Zoltán
Amulettek - mágikus védelmezők a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményében
Kommentár: Liptay Éva, Győry Hedvig és Petrik Máté
Petrik Máté: Hórus-táblák és gyógyító szobrok Veszélyes állatok elleni védekezés az egyiptomi mágiában
Endreffy Kata: „Hozz rájuk perzselő lázat, nyomorúságot, zavart és pusztulást” Kopt átokszövegek az egyiptomi, görög és latin források tükrében Levél az istenhez: démotikus, görög és kopt források Fordítás és kommentár: Endreffy Kata és Forró Orsolya
Bibliográfia
II. MEZOPOTÁMIA
Niederreiter Zoltán - Bácskay András: Bölcs tudósok, a nagy istenek titkának őrzői
A tudósok és a tudományos szövegek szerepe a mezopotámiai mágiában
Esztári Réka: A hajó viszontagságos útja: részletek az assuri születési ráolvasás-gyűjteményből
Simkó Krisztián: Mágikus kövek listája szembetegségre
Földi Zsombor: Olaj jóslás az óbabilóni korban
Bácskay András: Kedvezőtlen előjelek és elhárításuk: a lakóházban megjelenő démonok, halotti szellemek észlelése és kiűzése
A gonosz démon elűzésének rituáléja A „Gonosz utukkú” ráolvasás-sorozat részlete Fordítás és kommentár: Bácskay András
Bibliográfia
III. ANATOLIA
Simon Zsolt: Mágia az ókori Anatóliában
Mágia az ókori Anatóliában - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Simon Zsolt
Bibliográfia
IV. ITALIA
Etruszk átoktáblák - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Simon Zsolt
Oszk átoktáblák - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Simon Zsolt
Lakatos Szilvia: Az oszk átoktáblák
Bencze Ágnes: Bacchoi kai mystai. Eszkhatologikus hiedelmek és rítusok Magna Graeciában
Ráolvasás ficam ellen Marcus Porcius Cato: De agri cultura 160 Kommentár: Kulin Veronika
Hajdú Péter: A mágia tilalma Rómában
Ferenczi Attila: Hős az alvilágban
Hajdú Péter: Horatius varázslónője
Szerelmi rontás Ovidiusnál Amores III. 7, 27-36 Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Hajdú Péter
Szerelmi varázslás Theokritosnál és Vergiliusnál
Theokritos: 2. idill; Vergilius: 8. ecloga Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Hajdú Péter
Erichtho nekromanteiája
Lucanus: Bellum civile VI. 413-588 Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Ferenczi Attila
Germanicus halála Tacitus: Annales II. 69-71, 74 Fordítás és kommentár: Ferenczi Attila
Bibliográfia

II. Kötet
V. HELLAS
Imre Flóra: a Múzsák megidézése az Ilias II. könyvében
Karsai György: Kirké
Horváth Judit: Költészet, ima és mágia Sapphó Aphrodité-himnuszában
Betegh Gábor: A magos, a halandók és az istenek Mágia és a mágus az archaikus és a klasszikus kori görög kultúrában
Bárány István: Empedoklés 111. töredéke és a mágia
Szalagamulett harcoson A Siracusa-festő budapesti kratérja Kommentár: Bélyácz Katalin
Halottidézés Aischylos színpadán Aischylos: Perzsák 607-693 Kommentár: Bélyácz Katalin
Agócs Péter: Látni az Erinyst Aischylos: Eumenisek 307-396
Sophoklés: Oidipus király 380-403 Kommentár: Bajnok Dániel
Szerelmi mágia Pindarosnál 4. pythói óda 211-223 Fordítás és kommentár: Kulin Veronika
Bellerophontés megszelídíti Pégasost Pindaros: 13. olympiai óda 63-92 Fordítás: Horváth Judit, kommentár: Kulin Veronika
Szerelmi bájolás Euripidésnél Hippolytos 507-518 Fordítás és kommentár: Kulin Veronika
Euripidés: Andromaché (részletek) Fordítás és kommentár: Kulin Veronika
A méregkeverő mostoha Antiphón 1,14-20 Fordítás és kommentár: Mészáros Tamás
Kárpáti András: Thamyras versenydala és a Múzsafigurák
Bélyácz Katalin: Klasszikus görög szalagamulettek (periammata)
Nagy Árpád Miklós: Daktylios pharmakités Varázsgyűrűk a klasszikus és hellénisztikus kor írott forrásaiban
Németh György: Átoktáblák kontextusai I. Az archaikus és a klasszikus kor
Ráolvasás fejgörcs ellen
Platón: Charmidés 155e-156e Fordítás: Horváth Judit, kommentár: Bélyácz Katalin
Platón a mágusokról Állam II. 363e-365a Fordítás és kommentár: Bárány István
Mágia és retorika
Platón: Menón 79e-80d; Gorgias: Helené dicsérete 8-14 Fordítás és kommentár: Bárány István
Kirké Apollónios Rhodios: Argonautika IV. 661-752 Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Bajnok Dániel
Lovász Lilla - Peszlen Dóra: Jóslatkérő ólomlemezek a dódónéi Zeus-szentélyben
A kyrénéi eskü Fordítás és kommentár: Németh György
Kyrénéi törvény a rituális tisztaságról Fordítás és kommentár: Németh György
Az idai Daktylosok Diodóros Sikeliótés: Bibliothéké historiké V. 64 Fordítás és kommentár: Gábor Sámuel
Kulin Veronika: Hekaté
Nagy Levente: A hérakleiai halottidéző szentély
Bibliográfia
VI. IMPERIUM ROMANUM
Bajnok Dániel: „Védj meg engem minden démontól” Görög nyelvű védővarázslatok papiruszon és fémlemezen
Németh György: Átoktáblák kontextusai II. A római kor
Németh György: Ártó mágia papiruszon és ólomlemezeken
Németh György: Jézus a császárkori mágiában
Circe alakja Ovidiusnál Metamorphoses XIV. 248-319 Kommentár: Bajnok Dániel
Kirké és Kalchos
Parthenios: Szerelmi sorscsapások 12 Fordítás és kommentár: Bajnok Dániel
Egy gyerekgyilkos boszorkány (saga) Fordítás és kommentár: Németh György
Antinous halála Fordítás és kommentár: Gábor Sámuel
Apulieus: Az aranyszamár (részletek)
Kommentár: Kulin Veronika
Ha teljesülne egy kívánságom...Varázsgyűrűk a római császárkorban
Lukianos: A hajó, avagy a vágyak 42-44 Kommentár: Nagy Árpád Miklós
Nagy Árpád Miklós: A varázsgemmák
Dardanos kardja (PGM IV 1716-1870) - varázslatos recept szerelmi sikerekhez Fordítás és kommentár: Nagy Árpád Miklós
Lithika Köveskönyvek amulettreceptjei Fordítás és kommentár: Nagy Árpád Miklós és Zergi Nóra
Zergi Nóra: Tudományos medicina az ókorban
Tóth Orsolya: Idősebb Plinius és a mágia
Nagy Levente: Mágusok, ördögűzők, járkáló szobrok, kísértetek, démonok
Apuleius: A mágiáról (részletek) Kommentár: Kulin Veronika
Philostratos: A tyanai Apollónios élete (részletek) Fordítás és kommentár: Bolonyai Gábor
A mágus és a dögvész Libanios: 41. beszéd Fordítás és kommentár: Bolonyai Gábor
Nekyomanteia Héliodórosnál Sorsüldözött szerelmesek VI. 14, 2 - 15, 5 Kommentár: Bolonyai Gábor
Nagy Levente: Keresztény kommentárok az en-dori halottlátó asszony történetéhez
Tóth Anna: Az újplatonikus theurgia
Kendeffy Gábor: Szent Ágoston a mágiáról
Szent Ágoston a mágiáról - forrásszövegek Kommentár: Kendeffy Gábor
Bibliográfia
VII. AZ OKOR UTÁN
Láng Benedek: A mágia fogalmának posztantik története
Láng Benedek: Az antik mágia továbbélése a középkorban
Nagy Árpád Miklós: A kígyólábú szkhéma posztantik története
Bibliográfia
Név- és tárgymutató

 

Oldalszám: 1064

Kiadási év: 2013

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.