Nincs termék a kosárban!

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I-II. Egyiptom, Mezopotámia, Anatólia, Italia

Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban I-II. Egyiptom, Mezopotámia, Anatólia, Italia

Cikkszám : S9789636934033
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Fogyasztói ár14.500 Ft
Ár / kg:

Ez az első olyan könyv, amely átfogó képet ad az ókori Mediterraneum mágikus hagyományairól. Bemutatja, mi mindent értünk ma egyiptomi, mezopotámiai, anatóliai, italiai és görög mágián, és hogy ezek a hagyományok mivé egységesültek a római császárkorban, kitekintést nyitva az antik mágia ókor utáni történetére is. Azon a felismerésen alapul, hogy ezekben a kultúrákban nem érvényes vallás és mágia szétválasztása: ami az egyiknek vallás, a másiknak mágia. Abban a reményben íródott, hogy a lapjain megelevenedő, kultúrák közötti párbeszédbe az olvasó is bekapcsolódik, hogy a könyvben feltáruló végtelen gazdagság ösztönzéseket ad neki az emberről, világról, istenről való gondolkodáshoz.

Tartalom
I. Kötet
Előszó (Nagy Árpád Miklós)
I. EGYIPTOM
Schreiber Gábor: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban: az ellenség megsemmisítésének szertartása
Ünnep Epiphi hónap 13. napján - az esti szertartás (Eszna 207, 18-22) Fordítás és kommentár: Schreiber Gábor
Horváth Zoltán: Levelek a túlvilágra: a mágikus erővel felruházott halott
Levelek a holtakhoz - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Horváth Zoltán
Amulettek - mágikus védelmezők a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményében
Kommentár: Liptay Éva, Győry Hedvig és Petrik Máté
Petrik Máté: Hórus-táblák és gyógyító szobrok Veszélyes állatok elleni védekezés az egyiptomi mágiában
Endreffy Kata: „Hozz rájuk perzselő lázat, nyomorúságot, zavart és pusztulást” Kopt átokszövegek az egyiptomi, görög és latin források tükrében Levél az istenhez: démotikus, görög és kopt források Fordítás és kommentár: Endreffy Kata és Forró Orsolya
Bibliográfia
II. MEZOPOTÁMIA
Niederreiter Zoltán - Bácskay András: Bölcs tudósok, a nagy istenek titkának őrzői
A tudósok és a tudományos szövegek szerepe a mezopotámiai mágiában
Esztári Réka: A hajó viszontagságos útja: részletek az assuri születési ráolvasás-gyűjteményből
Simkó Krisztián: Mágikus kövek listája szembetegségre
Földi Zsombor: Olaj jóslás az óbabilóni korban
Bácskay András: Kedvezőtlen előjelek és elhárításuk: a lakóházban megjelenő démonok, halotti szellemek észlelése és kiűzése
A gonosz démon elűzésének rituáléja A „Gonosz utukkú” ráolvasás-sorozat részlete Fordítás és kommentár: Bácskay András
Bibliográfia
III. ANATOLIA
Simon Zsolt: Mágia az ókori Anatóliában
Mágia az ókori Anatóliában - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Simon Zsolt
Bibliográfia
IV. ITALIA
Etruszk átoktáblák - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Simon Zsolt
Oszk átoktáblák - forrásszövegek Fordítás és kommentár: Simon Zsolt
Lakatos Szilvia: Az oszk átoktáblák
Bencze Ágnes: Bacchoi kai mystai. Eszkhatologikus hiedelmek és rítusok Magna Graeciában
Ráolvasás ficam ellen Marcus Porcius Cato: De agri cultura 160 Kommentár: Kulin Veronika
Hajdú Péter: A mágia tilalma Rómában
Ferenczi Attila: Hős az alvilágban
Hajdú Péter: Horatius varázslónője
Szerelmi rontás Ovidiusnál Amores III. 7, 27-36 Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Hajdú Péter
Szerelmi varázslás Theokritosnál és Vergiliusnál
Theokritos: 2. idill; Vergilius: 8. ecloga Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Hajdú Péter
Erichtho nekromanteiája
Lucanus: Bellum civile VI. 413-588 Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Ferenczi Attila
Germanicus halála Tacitus: Annales II. 69-71, 74 Fordítás és kommentár: Ferenczi Attila
Bibliográfia

II. Kötet
V. HELLAS
Imre Flóra: a Múzsák megidézése az Ilias II. könyvében
Karsai György: Kirké
Horváth Judit: Költészet, ima és mágia Sapphó Aphrodité-himnuszában
Betegh Gábor: A magos, a halandók és az istenek Mágia és a mágus az archaikus és a klasszikus kori görög kultúrában
Bárány István: Empedoklés 111. töredéke és a mágia
Szalagamulett harcoson A Siracusa-festő budapesti kratérja Kommentár: Bélyácz Katalin
Halottidézés Aischylos színpadán Aischylos: Perzsák 607-693 Kommentár: Bélyácz Katalin
Agócs Péter: Látni az Erinyst Aischylos: Eumenisek 307-396
Sophoklés: Oidipus király 380-403 Kommentár: Bajnok Dániel
Szerelmi mágia Pindarosnál 4. pythói óda 211-223 Fordítás és kommentár: Kulin Veronika
Bellerophontés megszelídíti Pégasost Pindaros: 13. olympiai óda 63-92 Fordítás: Horváth Judit, kommentár: Kulin Veronika
Szerelmi bájolás Euripidésnél Hippolytos 507-518 Fordítás és kommentár: Kulin Veronika
Euripidés: Andromaché (részletek) Fordítás és kommentár: Kulin Veronika
A méregkeverő mostoha Antiphón 1,14-20 Fordítás és kommentár: Mészáros Tamás
Kárpáti András: Thamyras versenydala és a Múzsafigurák
Bélyácz Katalin: Klasszikus görög szalagamulettek (periammata)
Nagy Árpád Miklós: Daktylios pharmakités Varázsgyűrűk a klasszikus és hellénisztikus kor írott forrásaiban
Németh György: Átoktáblák kontextusai I. Az archaikus és a klasszikus kor
Ráolvasás fejgörcs ellen
Platón: Charmidés 155e-156e Fordítás: Horváth Judit, kommentár: Bélyácz Katalin
Platón a mágusokról Állam II. 363e-365a Fordítás és kommentár: Bárány István
Mágia és retorika
Platón: Menón 79e-80d; Gorgias: Helené dicsérete 8-14 Fordítás és kommentár: Bárány István
Kirké Apollónios Rhodios: Argonautika IV. 661-752 Fordítás: Tordai Éva, kommentár: Bajnok Dániel
Lovász Lilla - Peszlen Dóra: Jóslatkérő ólomlemezek a dódónéi Zeus-szentélyben
A kyrénéi eskü Fordítás és kommentár: Németh György
Kyrénéi törvény a rituális tisztaságról Fordítás és kommentár: Németh György
Az idai Daktylosok Diodóros Sikeliótés: Bibliothéké historiké V. 64 Fordítás és kommentár: Gábor Sámuel
Kulin Veronika: Hekaté
Nagy Levente: A hérakleiai halottidéző szentély
Bibliográfia
VI. IMPERIUM ROMANUM
Bajnok Dániel: „Védj meg engem minden démontól” Görög nyelvű védővarázslatok papiruszon és fémlemezen
Németh György: Átoktáblák kontextusai II. A római kor
Németh György: Ártó mágia papiruszon és ólomlemezeken
Németh György: Jézus a császárkori mágiában
Circe alakja Ovidiusnál Metamorphoses XIV. 248-319 Kommentár: Bajnok Dániel
Kirké és Kalchos
Parthenios: Szerelmi sorscsapások 12 Fordítás és kommentár: Bajnok Dániel
Egy gyerekgyilkos boszorkány (saga) Fordítás és kommentár: Németh György
Antinous halála Fordítás és kommentár: Gábor Sámuel
Apulieus: Az aranyszamár (részletek)
Kommentár: Kulin Veronika
Ha teljesülne egy kívánságom...Varázsgyűrűk a római császárkorban
Lukianos: A hajó, avagy a vágyak 42-44 Kommentár: Nagy Árpád Miklós
Nagy Árpád Miklós: A varázsgemmák
Dardanos kardja (PGM IV 1716-1870) - varázslatos recept szerelmi sikerekhez Fordítás és kommentár: Nagy Árpád Miklós
Lithika Köveskönyvek amulettreceptjei Fordítás és kommentár: Nagy Árpád Miklós és Zergi Nóra
Zergi Nóra: Tudományos medicina az ókorban
Tóth Orsolya: Idősebb Plinius és a mágia
Nagy Levente: Mágusok, ördögűzők, járkáló szobrok, kísértetek, démonok
Apuleius: A mágiáról (részletek) Kommentár: Kulin Veronika
Philostratos: A tyanai Apollónios élete (részletek) Fordítás és kommentár: Bolonyai Gábor
A mágus és a dögvész Libanios: 41. beszéd Fordítás és kommentár: Bolonyai Gábor
Nekyomanteia Héliodórosnál Sorsüldözött szerelmesek VI. 14, 2 - 15, 5 Kommentár: Bolonyai Gábor
Nagy Levente: Keresztény kommentárok az en-dori halottlátó asszony történetéhez
Tóth Anna: Az újplatonikus theurgia
Kendeffy Gábor: Szent Ágoston a mágiáról
Szent Ágoston a mágiáról - forrásszövegek Kommentár: Kendeffy Gábor
Bibliográfia
VII. AZ OKOR UTÁN
Láng Benedek: A mágia fogalmának posztantik története
Láng Benedek: Az antik mágia továbbélése a középkorban
Nagy Árpád Miklós: A kígyólábú szkhéma posztantik története
Bibliográfia
Név- és tárgymutató

 

Oldalszám: 1064

Kiadási év: 2013

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.