Nincs termék a kosárban!

Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban

Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban

Cikkszám : S9786067390032
Kiadó:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Fogyasztói ár3.400 Ft
Ár / kg:

A máramarosi koronavárosok, azaz Huszt, Visk, Técső, Hosszúmező és Sziget elidegeníthetetlen királyi birtok voltuknak köszönhetően egyedülálló helyet foglaltak el a középkori magyar városhálózatban. Ettől függetlenül azonban szigorúan véve mindegyikük egyszerű mezővárosnak számított csupán a korban, még ha az országban található többszáznyi oppidumtól különböztek is néhány fontos jellegzetességükben. A különbség legfőbb oka a sóbányászatban és kereskedelemben játszott kiemelkedő szerepük volt, amely középkori és későbbi fejlődési lehetőségeiket több szempontból is befolyásolta. Jelen munka arra keresi a választ, hogy ez a sajátos helyzet milyen tényezők eredményeképpen alakult ki, illetve milyen nyomot hagyott társadalmi fejlődésükön, és hogyan befolyásolta gazdasági mozgásterüket.

 

Tartalom

A máramarosi „koronavárosok" középkora a történeti szakirodalomban
A máramarosi mezővárosok történetének vázlata a megtelepedéstől a középkor végéig
A kollektív privilégium és a városok további kiváltságai
A szőllősi és a máramarosi kiváltságlevél kapcsolata
A kiváltságlevelek megújításai és a kiváltságok kibővítései
Magyarok, németek, románok és ruténok
A máramarosi német hospesek
A vlahok beköltözése és birtokaik
A városok és a románság
A ruténok
A sóbányászat és a városok
A máramarosi sóbányászat és a sókamarák
A sóbányák személyi állománya
A sójáradék mint az uralkodói kegy gyakorlásának eszköze
A máramarosi mezővárosok jogi viszonyai: önkormányzat és oklevéladás
Az oklevelekben használt terminológia: villa - oppidum - civitás
A mezővárosi tanács és az oklevéladás
A tanács szerkezete
A magisztrátus illetékessége és feladatkörei
A kora újkori statútumok rendelkezései és a középkori önkormányzat
A mezővárosok lakóinak társadalmi-gazdasági helyzete
A kcoronavárosokon innen és túl: Urmező a középkorban
Epilógus helyett: a városfejlesztő tényezők (hiánya?)
Függelékek
A máramarosi mezővárosokra alkalmazott terminológiahasználat
Az ismert középkori máramarosi polgárok listája és legfontosabb adataik
Felhasznált irodalom
Személy- és helynévmutató
Rezumat
Abstract

 

Oldalszám: 154

Kiadási év: 2014

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.