Nincs termék a kosárban!

Fejős Sándor: Magyarkanizsa művelődéstörténete 1867-1918

Fejős Sándor: Magyarkanizsa művelődéstörténete 1867-1918

Cikkszám : S9786155946097
Kiadó:
Szegedi Egyetemi Kiadó
Fogyasztói ár2.950 Ft
Ár / kg:

Dr. Fejős Sándor a JGYF Kiadó gondozásában megjelent kötetben egy délvidéki kisváros, Magyarkanizsa dualizmus kori művelődéstörténetét dolgozza fel az adott korszak kulturális életének négy meghatározó színterén - az oktatásügy hiánypótló törekvésén, a virágkorukat élő társadalmi szervezetek közösségformáló erején, a helyi sajtó megjelenésének szerepén és a régióban kibontakozó új iparág, a gyógyturizmus fejlődésén - keresztül. A témaválasztásnál a szülőföld iránti ragaszkodás és tisztelet motiválta a szerzőt. A Délvidék Kutató Központ tagjaként, valamint a Délvidéki Szemle című történettudományi folyóirat szerkesztőjeként a Délvidék dualizmus korának művelődés- és kultúrtörténetét kutatja. A 2018-ban megjelent Magyarkanizsa monográfiája (1848-1945) című kötet főszerkesztőjeként, illetve a századforduló eseményeit feltáró rész szerzőjeként tevékenykedett.
A dualizmus korában a gazdasági növekedés, a társadalmi átalakulás hatásának köszönhetően végbement a kulturális modernizáció. A polgári állam fejlődése során felmerült szakemberigényt a társadalom általános műveltségi szintjének emelésével igyekezték pótolni. A modernizáció és az iskolaügy korszerűsítésének folyamata közötti szoros összefüggés jól nyomon követhető. Az 1867. évi kiegyezés a polgári politikai nyilvánosság intézményeinek és ennek okán a társadalmi egyesületek szerveződésének is szabad utat adott. A szerző az oktatásügy, az egyletek, a helyi sajtóorgánumok és a fürdőberuházás tárgyalásakor is figyelemmel kíséri a korszakra vonatkozó országos és regionális törekevések fő áramlatait, a mikrokörnyezetre gyakorolt impulzusainak fő ismérveit. A vizsgálatok folyamán az analitikus módszert alkalmazva, a statisztikai kimutatások eredményeinek értékelésével tárja fel a közművelődés különböző szegmenseinek fő irányvonalait.

Tartalom

BEVEZETÉS
MŰVELŐDÉS A DUALIZMUS KORI MAGYARORSZÁGON
Oktatásügy a dualizmus korában
Egyleti élet a XVIII-XIX. század idején
Politikai sajtó - bulvárújságírás
A fürdőélet kibontakozásának legfontosabb mozzanatai a dualista Magyarországon
ÓKANIZSA POLGÁRI ÁTALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI
Kincstári uradalom - mezővárosi státusban (1751-1791)
Ókanizsa, a Tiszai Korona Kiváltságos Kerület tagja (1791-1848)
Egy konfliktusokkal terhelt időszak
MAGYARKANIZSA TÖRTÉNETE 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT
A helyi önkormányzat működése 1867 és 1908 között
Árvízvédelem
Ókanizsa országgyűlési választókerület
A rendezett tanács kérdése
A millennium megünneplése
A névváltoztatás ügye
Magyarkanizsa rendezett tanácsú város (1908-1914)
MAGYARKANIZSA AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN (1914-1918)
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK MAGYARKANIZSÁN 1867 ÉS 1918 KÖZÖTT
Népességi és felekezeti viszonyok
Egyház
MŰVELŐDÉS ÉS KULTÚRA A DUALIZMUS KORI MAGYARKANIZSÁN. A DUALIZMUS KORÁNAK OKTATÁSÜGYI KÉRDÉSEI A NÉPOKTATÁSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN
Bevezetés
Az oktatásügyi reform hatása a Délvidéken
Oktatásügy a dualizmus kori Magyarkanizsán
A KÖZMŰVELŐDÉS MOZGATÓRUGÓI: A TÁRSADALMI EGYESÜLETEK
Az egyletek szerepe és statisztikai mutatói
Egyleti élet a Délvidéken
A magyarkanizsai társadalmi szervezetek
Katolikus Népkör
Az Ókanizsai Görögkeleti Szerb Egyházi Dalárda
Az Ókanizsai Keresztény Nőegylet
Az Ókanizsai Jótékony Izraelita Nőegylet
Az Ókanizsai Chevrá Kádisá „Szent Egylet”
Az Ókanizsai Önkéntes Tűzoltó Egylet
Az Ókanizsai Olvasókör
Az Ókanizsai Műkedvelő Társulat
Sportélet a dualizmus kori Magyarkanizsán, az Ókanizsai Tekéző Társaság
A Magyarkanizsai Ifjúsági Közművelődési Egylet „MIKE”
Az Ókanizsai Egyesült Ipartársulat
A magyarkanizsai civil szervezetek a statisztika tükrében
A HELYI SAJTÓ MEGJELENÉSE
Bevezetés
A dualizmus kori délvidéki magyar nyelvű sajtó kibontakozása
Kanizsai Újság
Kanizsai Ellenőr
Lapkiadók, szerkesztők, nyomdászok konkurenciaharca a rendezett tanácsú városban
A FÜRDŐKULTÜRA ELTERJEDÉSE A DUALIZMUS KORI MAGYARKANIZSÁN
Bevezetés
A délvidéki fürdőkultúra kialakulása
Csodakút a Járáson
Megnyílt a népkerti Csodakút Ártézifürdő
ÖSSZEGZÉS
FORRÁSOK ÉS IRODALOM
Levéltári források
Könyvészeti források, feldolgozások és folyóiratok
Egyéb források
Internetes hivatkozások
Törvenyek (adatbázisból)
ME1LÉKLET

 

Oldalszám: 218

Kiadási év: 2019

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.