Nincs termék a kosárban!

Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár Püspök az emberért

Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár Püspök az emberért

Cikkszám : 9633618703
Kiadó:
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár
Fogyasztói ár2.800 Ft
Ár / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_darab:

Az Egyházmegyei Prohászka Év tudományos konferenciáinak anyaga, kiegészítve 5 további tanulmánnyal, adattárral és az év fényképes kronológiájával.

Tartalom

Előszó
Bevezető
Szabó Ferenc: a Prohászka-kutatás története
Az életmű első kiértékelései
Belon Gellért és Vass Péter kutatása
A Prohászka-kutatás újjáélesztése
Hit és ész
Szabó Ferenc: A teológus Prohászka
A Collegium romanum szellemi befolyása
A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat
Nemesszeghy Ervin: Prohászka és a természettudományok
Isten és a világ
Föld és ég
Hitvédelmi dolgozatok
Horváth Pál: Diadalmas világnézet szellemi forrásvidéke
S. Szabó Péter: Prohászka Ottokár szociális tanítása
Szüntelen aktualitás
A kor
az Egyház társadalmi tanítása és Prohászka
A munka és a szociális fejlődés kérdése
Gyakorlati lépések
Utak és állomások
Gyorgyovich Miklós: Prohászka Ottokár lelkisége és a Regnum Marianum
Megalakul a Regnum Marianum
Prohászka akácfa-allegóriája
Prohászka regnumi arcéle
Epilógus
Káldor Márk - Mózessy Gergely: Adalékok Prohászka Ottokár egyetemi tanári működéséhez
Motiváció: apostoli küldetéstudat
Vélekedése az egyetemek világáról
Kötelezettségek
Javadalmazás
Előadói stílusa
Utóélet
Mózessy Gergely: Adalékok Prohászka Ottokár egyházkormányzati munkásságának értékeléséhez
Prohászka püspökideálja
A karriervágy hiánya
Püspökségének korabeli értékelése
Újabb szempontok az értékeléshez
Tengely Adrienn: Prohászka és az Őszirózsás Forradalom
A forradalom napjaiban
Részvétel a választási küzdelemben
Ellenforradalmár volt-e Prohászka?
Prohászka véleménye a földreformról
Az iskolai vallásoktatás kérdése
Kísérlet a Katolikus Autonómia megvalósítására
A Papi Tanács felkarolása
Összegzés
Markó Csaba: Prohászka politikai és közéleti szerepvállalása 1920 és 1922 között
Prohászka és a "keresztény kurzus"
A nemzetgyűlési választások
Prohászka, mint a KNEP képviselőjelöltje
A konszolidáció felé tett első lépések. A trianoni békediktátum
A kiábrándult Prohászka. Kormányon belüli ellentétek. A KNEP felbomlása
A politikus értékelése
Orvos Levente: Prohászka Ottokár és a zsidókérdés
Bevezető
Morális alapok
Kezdeti fogalomtisztázás
A judaizmus alanya
A gyökerét vesztett zsidó erkölcsiség sajátosságai
A kritika lehetősége
Prohászka korának kiemelkedő sajátossága
Társadalmi helyzet Magyarországon a századelőn
A numerus clausus problémakör
Prohászka zsidóellenessége. Áttekintés és további megjegyzések
Iránytű
Kókay György: Prohászka és a sajtó
Katolikus sajtó a reformkori Magyarországon
Századvégi helyzetkép
A tekintélyes sajtó
A katolikus sajtó feladatai
A sajtó szabadsága
Bella Lászlóné: Prohászka és a nőkérdés
Elvi alapok
Kihívások
Nőnevelés
Program
A választójog kérdése
A Magyar Nőkhöz!
A nőmozgalom és feminizmus működésének fontosabb eseményei
Kőrösiné Merkl Hilda: "Idealizmus és realizmus párosult életrevalósága". Prohászka nevelésről vallott nézetei
Krisztusi ember...
... és keresztény kultúra
Közoktatás-politika
A tanári és nevelői oldal szerepe
A közhatalom és a szülői oldal szerepe
A felnövekvő fiatalok szolgálata
Társadalmi összefogás
Szigetiné Tamás Erzsébet: Prohászka és a budai Új Iskola
Sion hegyén
Szilárdfy Zoltán: Prohászka művészetszemlélete
Esztétikai érzék és ízlés
A művészeti kultúráról
Saját portréiról
Prohászka László: Prohászka Ottokár emlékjelei a pesti belvárosban
Egervölgyi Dezső: Prohászka Ottokár alakja az éremművészetben
Katalógus
Smohay András: Prohászka - püspök az emberért. A székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum időszaki kiállítása
Függelék
Forintos Attila: Adattár. Prohászka Ottokár társadalmi kapcsolatai
Források és irodalom
Képmelléklet

 

Oldalszám: 356

Kiadási év: 2006

Ajánljuk még:

Please publish modules in offcanvas position.