10 500 Ft2 490 Ft3 200 Ft2 500 Ft3 800 Ft2 500 Ft

Kereső

Kategóriák

VirtueMart
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Szociológia, Kisebbségkutatás

Rendezési elv:
A “világváros” Budapest – két századfordulón A “világváros” Budapest – két századfordulón

3 900 Ft
A városról, városfejlesztésről, várospolitikáról szóló közbeszéd egyfajta mércének tekinti a dualizmus korának Budapestjét. Ekkor alakult ki Budapest máig vonzó arculata, értékes városképe. 
Termék részletek...Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak Ágh Zsófia: Paraszti és polgári hagyományok a Kárpát-medencében - Néprajz, művelődéstörténet és régészet - segédkönyv középiskolásoknak

2 650 Ft
Ez a forrásgyűjtemény azért készült, hogy az érdeklődő középiskolás, akár tanul néprajzot vagy művelődéstörténetet, akár nem, átfogó képet kapjon a néprajztudomány (a történeti néprajz, a tárgyi kultúra és a ... 
Termék részletek...

Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében Bakó Boglárka - Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében

1 980 Ft
Kötetünk tanulmányai a Kárpát-medence döntõen magyarok által lakott, alapvetõen történeti, néprajzi, közigazgatási, etnikai és kulturális jellemzõk által leírható kistérségeivel foglalkoznak. Az írások alapjául szolgáló ... 
Termék részletek...Balogh Balázs - Bodó Barna - Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás Balogh Balázs - Bodó Barna -  Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás

3 400 Ft
Egyvalamitõl mindenképpen óvakodnia kellene minden szakmai véleménynyilvánításnak: a szakmai gõgtõl, attól az attitûdtõl, hogy a bukaresti, a budapesti és a mi politikusainkhoz hasonlóan... 
Termék részletek...Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói Balogh Gábor (szerk.): Az információs társadalom dimenziói

2 980 Ft
A 20. század második felében infokommunikációs forradalom zajlott, melynek eredményeként új társadalomtípus kialakulásának lehettünk tanúi. Hogy valóban új társadalomtípusról van-e szó, még a 21. század ... 
Termék részletek...
Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény Békés Vera - Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyûjtemény

3 048 Ft
Az Edinburgh-i, úgynevezett "erõs programot" bemutató tudásszociológiai szöveggyûjtemény a magyar nyelvû tudományelméleti-tudománytörténeti könyvkiadás régi adósságát törleszti... 
Termék részletek...Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom - Tokaj népessége 1869-ben

1 300 Ft
A szerző az 1869-es népszámlálás családonként, háztartásonként, lakóházanként felvett ívei alapján rajzol részletező képet Tokaj 19. századi társadalmáról. Forrását a karakteres mezőváros 1848 és 1869 közötti történetének más adataival is kiegészítve, rés 
Termék részletek...
Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erõss Gábor: Iskolarend - Ki Berényi Eszter - Berkovits Balázs - Erõss Gábor: Iskolarend - Ki

2 371 Ft
A politikum, a hatalom és az uralom kérdései iránt érdeklõdõ társadalomtudósok többsége vagy továbbra is az államban, vagy a globális erõközpontokban keresi a szociológiai értelemben vett uralom forrását. Nem így e kötet, mely... 
Termék részletek...Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra  - kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében

1 980 Ft
A 2005. évben lezárult, az OTKA által támogatott kutatás azt tűzte ki célul, hogy feltárja a kettős identitás tartalmát a Magyarországon élő horvát, német, szerb, szlovák, szlovén kisebbség körében. 
Termék részletek...Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár Bodó Barna: Szórvány és nyelvhatár

2 667 Ft
A határon túli magyar közösségek talán legsúlyosabb gondja a folyamatos szórványosodás, mert pozitív diszkrimináció hiányában asszimilációhoz vezet. Bodó Barna a szórványkutatás talán legkiválóbb szakértõje. 
Termék részletek...
Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv Csáki Anikó - Ligeti György (szerk.): Minden másképp van - Társadalomismereti tankönyv

2 380 Ft
A szerzõk és szerkesztõk törekvése (hogy a társadalom minél behatóbb megismeréséhez támpontokat nyújtsanak) maradéktalanul megvalósul: "E könyv megkísérel szempontokat adni a társadalmi jelenségek szemléléséhez, ezen keresztül pedig ... 
Termék részletek...Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon Császtvay Tünde: Éjjeli lepkevadászat - Bordélyvilág a történeti Magyarországon

15 500 Ft
A lányok? A lányok nem mindig angyalok. És persze a férfiemberek sem. Ha a lányoknak könnyû a vérük vagy nehéz a sorsuk, vagy nem akarnak a megszabott határok között élni, ha kalandra vadásznak, vagy a kényszerûség... 
Termék részletek...Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa Cséfalvay Zoltán: Kapuk, falak, sorompók - A lakóparkok világa

2 857 Ft
Az izgalmas lakásszociológiai munka napjaink egyik tipikus építészeti-szociológiai jelenségét, a lakóparkot vizsgálja. A szerzõ bevezetésként áttekinti a jelenség nemzetközi példáit és tendenciáit (észak-amerikai zárt lakóparkok ... 
Termék részletek...Csizmady Adrienn: A lakóteleptõl a lakóparkig Csizmady Adrienn:  A lakóteleptõl a lakóparkig

3 124 Ft
Honnan lehet megismerni egy lakóparkot? Kik laknak ezekben az épületekben? Miért költöztek ide? Mit gondolnak róluk a többiek? Milyen városszociológiai következményei vannak az utóbbi ... 
Termék részletek...Demeter M. Attila (szerk.): Kisebbség és liberalizmus - A kisebb Demeter M. Attila (szerk.): Kisebbség és liberalizmus - A kisebb

2 476 Ft
Kötetünk arra keresi a választ, hogy milyen liberális megközelítésmódjai léteztek a nemzetiségi, kisebbségi problémának a magyar politikai gondolkodás történetében. 
Termék részletek...


Mutat: #  
Találat 1 - 20 / 156

Kiemelt termékek

Kollár Árpád, Tamáska Máté (szerk.): A genius loci Irodalom és építészet

2 900 Ft
Kollár Árpád, Tamáska Máté (szerk.): A genius loci Irodalom és építészet

Tény, hogy a városok, tájak, falvak és épületek értékelésében a szépirodalom és a szociográfia is fontos szerepet játszik. Az írók hasonlatokkal, asszociációkkal és emberi tulajdonságokkal ruházzák fel az élettelen köveket ...

Pál Eszter (szerk.): Tér, tudomány, történet

2 490 Ft
Pál Eszter (szerk.): Tér, tudomány, történet

A kötet írásai a földrajz, a történelem, a szociológia, a jogtudomány, a matematika és a filozófia területe felől közelítik meg a tér fogalmának értelmezési lehetőségeit és a térbeliség konceptualizálásnak jelentőségét.


Sárkány Péter–Tamáska Máté(szerk.): A tanulás helyei: iskolaépítészet

1 500 Ft
Sárkány Péter–Tamáska Máté(szerk.): A tanulás helyei: iskolaépítészet

A pedagógus és az osztálytársak után az épített környezet az iskolai munka harmadik alappillére.

Tamáska Máté: Változó szerepek, változó városképek: Kassa és Miskolc a 20. században

3 000 Ft
Tamáska Máté: Változó szerepek, változó városképek: Kassa és Miskolc a 20. században

Kassa és Miskolc modern városképei egymás mellett, részben egymás szerepeit megörökölve formálódtak. Kötetünkben kassai és miskolci szerzők aktuális kutatási eredményeit adjuk közre.


Tamáska Máté - Kocsis János Balázs: Modell vagy külön út: Bécs szociális lakásépítészete

2 500 Ft
Tamáska Máté - Kocsis János Balázs: Modell vagy külön út: Bécs szociális lakásépítészete

Bécs szociális lakásépítészete méltán világhírű. Az 1920-as évek első szociális lakóháztípusa, a Hof, már a maga korában is fogalommá vált. A parkosított udvarokat körbeölelő hatalmas lakótömbök a modern kori (értsd Habsburg-kor utáni) város kulturális id

Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között

2 900 Ft
Rácz Attila: A budapesti hatalmi elit 1956 és 1989 között

A kommunista állampárti rendszert, annak működését, szókészletét huszonhét évvel a bukása után is homály övezi.Copyright 2019. All Right Reserved | ÁSZF | Adatvédelmi szabályzat