3 900 Ft4 350 Ft2 900 Ft600 Ft


6 500 Ft

Kereső

Kategóriák

VirtueMart
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!

Nyelvészet

Rendezési elv:
A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek A magyar nyelv nagyszótára I. - Segédletek

9 980 Ft
Az elsõ kötet a szótár használatához szükséges segédleteket tartalmazza: tájékoztat a szótár jellegérõl, szerkezetérõl és lexikográfiai elveirõl, rövid ismertetést ad a nagyszótári munkálatok történetérõl... 
Termék részletek...A magyar nyelv nagyszótára II. - A-Azsúroz A magyar nyelv nagyszótára II. - A-Azsúroz

9 980 Ft
A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új mûfajt képvisel. Történeti jellegû értelmezõ szótárként... 
Termék részletek...Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika Adamik Tamás, A. Jászó Anna, Aczél Petra: Retorika

6 500 Ft
A retorika elméleti és gyakorlati vetületeire egyaránt kitekintõ tudományos kézikönyv a klasszikus diszciplína teljes bemutatására törekszik. A retorika több ezer éves történetének áttekintésével... 
Termék részletek...Balázs Géza - Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvés Balázs Géza - Takács Szilvia: Bevezetés az antropológiai nyelvés

3 714 Ft
Az antropológiai nyelvészet a nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, különösen a nem hatalmi helyzetben lévõk, az alacsonyabb fejlettségi fokon álló közösségekre jellemzõ gondolkodási formák, kulturális hagyományok és... 
Termék részletek...Banczerowski Janusz: A világ nyelvi képe - A világkép mint a val Banczerowski Janusz: A világ nyelvi képe - A világkép mint a val

2 800 Ft
E kiadvány a szerzõnek azokat az írásait tartalmazza, amelyek szorosan kapcsolódnak a nyelv és a nyelvi kommunikáció alapkérdéseihez. A kötet három fõ részbõl tevõdik össze: I. A nyelv mint a nyelvtudomány tárgya... 
Termék részletek...Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok Bánki Dezső: Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok

1 690 Ft
Az Olvasó egy úgynevezett "analitikus filozófiai" tanulmányt tart a kezében, melyben a szerzõ nem próbál új tényeket közölni a világról, hanem azon van, hogy Olvasójának figyelmét ráirányítsa néhány fogalmi... 
Termék részletek...Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum Bárdosi Vilmos (szerk.): Quo vadis philologia temporum nostrorum

2 848 Ft
A kötet az MTA Modern Filológiai Társasága által Quo vadis philologia temporum nostrorum? - Korunk civilizációjának nyelvi képe címmel Budapesten 2008 júniusában megrendezett tudományos konferenciája... 
Termék részletek...Bódi Zoltán: A világháló nyelve - internetezők és internetes nyelvhasználat a magyar társadalomban Bódi Zoltán: A világháló nyelve - internetezők és internetes nyelvhasználat a magyar társadalomban

2 980 Ft
A szerzõ elsõként kísérli meg átfogóan leírni az internetnek a nyelvhasználatra gyakorolt hatását. Feltáró jellegû, többféle módszert alkalmazó (kérdõíves és passzív adatgyûjtésen alapuló ... 
Termék részletek...Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei

3 500 Ft
Lysias apja Periklés hívására települt át Szicíliából Athénba. Amikor évtizedekkel késõbb a Harminc zsarnok vette át a hatalmat, a dúsgazdag család férfi tagjai az elsõ kiszemelt áldozatok között szerepeltek... 
Termék részletek...Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval Buvári Márta: Kiejtési szótár és útmutató 15 magánhangzóval

750 Ft
A két e-féle hang megkülönböztetése nem nyelvjárási jelenség. Ahol ismerik, ott a művelt emberek is így beszélnek. Ősi örökségünk, minden finnugor nyelvben megvan. 
Termék részletek...Chomsky, Noam: Mondattani szerkezetek - Nyelv és elme Chomsky, Noam: Mondattani szerkezetek - Nyelv és elme

2 076 Ft
Noam Chomsky korunk szellemi körképének és humán tudományinak egyik legjelentõsebb formálója. Évtizedek óta újra és újra a szellemi érdeklõdés elõterébe kerül... 
Termék részletek...Csúri Ákos, Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig Médiaismeret és filmkultúra Csúri Ákos, Illich Lajos: Gutenbergtől Spielbergig Médiaismeret és filmkultúra

3 250 Ft
A könyv, amelyet kezükben tartanak, tankönyv és segédkönyv. Mindenképpen hasznos olvasmány. 
Termék részletek...D. Mátai Mária: Magyar szófajtörténet D. Mátai Mária: Magyar szófajtörténet

2 762 Ft
A munka elméleti és nemzetközi háttérrel a magyar szófajok teljes történetét dolgozza fel. Nem csupán azt vizsgálja, hogy mely szófajok alapnyelvi eredetûek, és melyek jöttek létre a magyar nyelv önálló életében. Ez - bár fontos, de... 
Termék részletek...Derek Bickerton: Nyelv és evolúció Derek Bickerton: Nyelv és evolúció

3 190 Ft
Bickerton nyelvész, a pidzsin nyelvek kiváló kutatója, számos egyetemen tanított, ma a hawaii egyetem professor emeritusa. A Nyelv és evolúcióban amellett érvel ma is tanulmányozható élõ ... 
Termék részletek...Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium - tanulmányok a hetvenév Déri Balázs (szerk.): Oratoris officium - tanulmányok a hetvenév

1 905 Ft
A tanulmánykötet Adamik Tamás (Kecskemét 1937)klasszika-filológus, nyelvész, középkorkutató, retorikatörténész egyetemi tanárnak készült, aki éveken át vezette az ELTE Latin Nyelvi és ... 
Termék részletek...Dobroslawa Swierczynscy - Andrzej Swierczynscy: Szólásmondások t Dobroslawa Swierczynscy - Andrzej Swierczynscy: Szólásmondások t

2 371 Ft
A kötet több mint félezer közmondást és szólást tartalmaz címszavak szerinti csoportosításban magyar, angol, francia, latin, lengyel, német, olasz, orosz és spanyol nyelven. 
Termék részletek...Frank Tibor - Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikan Frank Tibor - Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikan

2 848 Ft
A hazai anglisztika-amerikanisztika az elmúlt két évtizedben robbanásszerûen fejlõdött. Ez a hatalmas szakterület, amelyre egy évszázadon át az "angol nyelv és irodalom" megjelöléssel hivatkoztunk, mára számos új diszciplína... 
Termék részletek...Gágyor József: Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - Szólások, közmo Gágyor József: Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - Szólások, közmo

2 381 Ft
Egy több kötetes mûnek, Gágyor József Mátyusföldi rózsák és bogáncsok címû rendhagyó mûfajú könyvének a második kötetét tartja kezében az olvasó. A terjedelmes mû tulajdonképpen több mint tizenegyszer szólást, közmondást... 
Termék részletek...Gágyor József: Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - Szólások, közmo Gágyor József: Mátyusföldi rózsák és bogáncsok - Szólások, közmo

3 048 Ft
A terjedelmes mû tulajdonképpen több mint tizenegyszer szólást, közmondást, szóláshasonlatot, sajátos nyelvi fordulatot, tréfás mondást, dicséretet, frappáns személyi jellemzést, szexuális célzást, átkozódást, fenyegetést... 
Termék részletek...Gecsõ Tamás - Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerõs - ismerõs Gecsõ Tamás - Kiss Zoltán (szerk.): Ismeretlen ismerõs - ismerõs

1 886 Ft
A kötetben az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészet Szakos Hallgatói Érdekképviselete által 2008. áprilisában rendezett tudományos hallgatói konferencia elõadásait adja közre. 15 tanulmány mutatja be a nyelvtudomány... 
Termék részletek...


Mutat: #  
Találat 1 - 20 / 52

Copyright 2019. All Right Reserved | ÁSZF | Adatvédelmi szabályzat